Asociația DANKE a luat ființă în 2015, ca entitate neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în temeiul dreptului la asociere prevăzut de Constituția României, Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 (modificată prin Ordonanța 37/2003) și cu Decretul 31/1954.

Misiunea noastră


Misiunea Asociației DANKE, încă de la înființare, este de a contribui activ, prin dezvoltarea și coordonarea de programe, proiecte și evenimente, la sensibilizarea şi conştientizarea comunității locale, regionale și naționale, privind necesitatea implicării tuturor actorilor sociali în politici de dezvoltare durabilă a societății, în oricare dintre componentele sale: economică, socială, culturală, stiințifică și de mediu.

Valorile noastre


Ne derulăm activitatea în baza unor valori europene, de creștere și consolidare a capacității tuturor stakeholderilor privind implicarea în promovarea și dezvoltarea unor proiecte pentru dezvoltare economică, incluziune socială a grupurilor defavorizate și a unor programe educaționale alternative. Valorile după care ne ghidăm sunt: • Sprijinirea activităților cu caracter civic • Deschidere spre colaborare și parteneriate • Oferirea de servicii educaționale de calitate • Permanenta îmbunătățire a calității activității • Promovarea voluntariatului

Declarația de principii

Promovarea valorilor dezvoltării durabile, conlucrarea cu instituții publice și private pentru stimularea cooperării europene și implicarea în comunitatea în care trăim, reprezintă viziunea noastră pe termen lung ce stă la baza dezvoltării de proiecte și programe pentru comunitate. Dezvoltăm programe de formare profesională, ca instrument de obținere de către persoanele în căutarea unui loc de muncă a competențelor cerute pe piața muncii. Serviciile de ocupare oferite se adresează în special nevoilor de dezvoltare personală și profesională a tinerei generații.